Voorwaarden

Voorwaarden

De reizen die Kazachstan Reizen aanbiedt worden uitgevoerd onder de hier nader omschreven reisvoorwaarden.

Aanmelding en reservering
U boekt een reis door het boekingsformulier, aanwezig op deze website, in te vullen en naar ons op te emailen of per post op te sturen.
U kunt telefonisch (023-7001222) reserveren, doch dan dienen wij binnen vijf dagen uw bevestiging middels het ingevulde boekingsformulier te ontvangen.

Prijzen
Wij houden ons het recht voor om de gepubliceerde reissommen te wijzigen indien wijzigingen in de kosten van accommodatie en/of vervoer daartoe aanleiding geven. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel voorkomende drukfouten in de genoemde prijzen.

Reserveringskosten en wijzigingskosten
Brengen wij niet in rekening.

Garantie
Na uw aanmelding sturen wij u een faktuur voor de volledige reissom toe. Ter bevestiging van het reisaanbod vragen we u een aanbetaling van 15% van de reissom te voldoen. De overige 85% dient uiterlijk 45 dagen voor aanvang van het reisprogramma te zijn voldaan. In speciale gevallen wordt hier van afgeweken.
Wij zijn aangesloten bij de Stichting GGTO om te voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. garantieverstrekking.
“De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.”
Kazachstan Specialist (waaronder Kazachstan Reizen valt) is lid (en medeoprichter) van de Vereniging van Kleine Reisorganisaties (de VvKR), opgericht op 15 april 2011.

Annuleringsvoorwaarden
Wij zullen u in geval van annulering, om valide redenen, de gehele betaalde reissom terugbetalen, minus de door ons gemaakte kosten. Betreft de annulering een groepsreis die door uw annulering geen doorgang kan vinden, of tegen hogere kosten voor de overige deelnemers, zal per geval en met redelijkheid en flexibiliteit worden getracht de situatie op te lossen.

Voorbehoud
Kazachstan Reizen vindt het eer om u een reis aan te bieden in de regio, en we zijn het zowel aan u als aan ons zelf verplicht om onze reizen conform de verwachtingen uit te voeren.
Het is echter mogelijk dat door oorzaken van klimatologische aard, of van politieke aard, of als gevolg van andere externe factoren, afgeweken moet worden van het originele reisplan of een geplande accommodatie. Wij zullen in zo’n geval onze uiterste best doen om met alternatieve voorzieningen te komen die niet van een mindere kwaliteit zijn dan de geplande voorzieningen.
Omdat deze externe factoren buiten de macht van ons zelf en van onze partners liggen kunnen wij hier geen aansprakelijkheid voor nemen.